FINANCIAL LITERACY – SI LEA AT SI LOLIT

 

UNANG YUGTO: UNAHING BAYARAN ANG IYONG SARILI

 

IKALAWANG SERYE: MAGBUDGET … AT PANINDIGAN ITO!

 

IKATLONG SERYE: PAKINABANGAN NG HUSTO ANG IYONG KITA

IKAAPAT NA SERYE: PAGHIWALAYIN ANG KITA SA NEGOSYO AT KITANG PAMPAMILYA

 

IKALIMANG SERYE: SUNDAN ANG IYONG KITA